380 ÓRÁS JÓGAOKTATÓ KÉPZÉS CSOMAG 40% KEDVEZMÉNNYEL JÚNIUS 20.-ig! *** Iratkozz fel Youtube csatornámra és jógázz velem!
nap óra perc mp

ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek

 

 

Szerződő Felek:

 

Szolgáltató:

Cégnév: OHlala-Group Kft.

Székhely: 2314 Halásztelek, Diófasor u. 135.

Képviselő neve: Halbrucker Nóra, ügyvezető

Cégjegyzékszám: 13-09-141694

Adószám: 13-09-141694

Közösségi adószám: HU14115602

E-mail cím: info@almogudtha.hu  

Számlavezető bank: K&H Bank Zrt.

Bankszámlaszám: 10401952-00020988-00000003

Felnőttképzési engedélyszám: FKB/2021/001240 


és az Almogudtha Yoga School Felhasználói

 

(továbbiakban: felhasználói) részére a szolgáltatást az alábbi, általános szerződési feltételekben (továbbiakban: ÁSZF) meghatározott feltételek szerint nyújtja.

 

1. A szolgáltatás leírása

 

A szolgáltató külön kurzusok szerint biztosítja a különböző tananyagokat a Felhasználóknak. A leckék tartalma a www.yogaschool.almogudtha.hu/oldalon megtekinthetőek az regisztráció és a sikeres fizetés után.  

 

1.1. A szerződéskötés, regisztráció folyamata:

 

1.1 A kurzus kiválasztása.
1.2 Regisztráció
1.3. Fizetési mód kiválasztása, fizetés (utalás esetén, az utalási összeg beérkezését követő 48 órán belül hozzáférhetőek a tananyagok, bankkártyás és Barionos fizetés esetén azonnal.)

 

2. Az ÁSZF hatálya:

 

2.1. Jelen ÁSZF 2023. január hónap 19. napjától hatályos.
 

3. Az ÁSZF alanyai:

 

3.1. Az ÁSZF egyrészről kiterjed az OHlala-Group Kft.-re mint Szolgáltatóra, másrészről az Online kurzusok Felhasználóira.


Szolgáltató:  

Cégnév: OHlala-Group Kft.

Székhely: 2314 Halásztelek, Diófasor u. 135.

Képviselő neve: Halbrucker Nóra, ügyvezető

Cégjegyzékszám: 13-09-141694

Adószám: 13-09-141694

Közösségi adószám: HU14115602

E-mail cím: info@almogudtha.hu  

Számlavezető bank: K&H Bank Zrt.

Bankszámlaszám: 10401952-00020988-00000003

 

továbbiakban, mint szolgáltató.

 

Felhasználó az a magyar, természetes, illetve jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet, egyéni vállalkozó, egyéni cég, aki/amely a Szolgáltatóval megkötött Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások felhasználója.
4. A szerződés létrejötte:

 

4.1. A megrendelés kitöltése és elküldése, a megrendelés visszaigazolása, és a jelen ÁSZF rendelkezései együttesen alkotják a Szerződést. A Felhasználó és a Szolgáltató köteles az ÁSZF rendelkezéseinek maradéktalan betartására. Az ÁSZF- ben foglaltak megsértése esetén a Szolgáltatót az ÁSZF-ben rögzített jogok illetik meg. A Felhasználó pont rendelkezéseit tudomásul veszi és kifejezetten elfogadja.

 

4.2. Felhasználó jelen ÁSZF feltételeit a regisztráció során tett írásbeli nyilatkozattal (checkbox) fogadja el.

4.3 Abban az esetben, ha Felhasználó olyan kurzust vásárol, amely a 2013. évi LXXVII. felnőttképzési törvény hatálya alá esik ezen szerződésen kívül egy felnőttképzési szerződés is készül, melyet Szolgáltató a vásárlás után maximum 72 órával köteles Felhasználónak emailben elküldeni. Felhasználó köteles a felnőttképzési szerződést aláírva emailben visszaküldeni Szolgáltató számára 72 órán belül.  
Szolgáltató ez esetben köteles képzési adatszolgáltatásra a Far.nive.hu rendszerben. Az itt kezelt adatokra vonatkozó szabályzatot az adatkezelési tájékoztatóban rögzítettük.

5. Az Felhasználó jogai és kötelezettségei

 

5.1 A Felhasználó jogosult az általa megrendelt Online kurzus személyes célú használatára, a Szolgáltató jelen ÁSZF 6.1. pontjában meghatározott rendelkezésre állása mellett.

 

5.2 Felhasználó jogosult a szerződés tárgyát képező Online kurzussal kapcsolatos technikai felvilágosítást kérni telefonon, vagy írásban a regisztrációkor megadott e-mail címről beérkező üzenet útján.

 

5.3 Felhasználó köteles az általa megrendelt szolgáltatások díjának megfizetésére az alábbiak szerint:

 

·        bankkártyás fizetés - azonnali

·        Barion utalás - azonnali

·        átutalás a díjbekérő kiállítását követő 2 napon belül.

 

5.4 A felhasználó köteles a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges felhasználói név és jelszó biztonságos tárolására, megőrzésére. A felhasználó a felhasználói nevét és jelszavát továbbadni, vagy azt harmadik személy részére hozzáférhetővé tenni nem jogosult. Amennyiben felhasználó e jogok gyakorlását másnak átengedi, vagy a szolgáltatás igénybevételét harmadik személynek továbbadja vagy átengedi, vagy hozzáférhetővé teszi, felelős minden olyan kárért, amely e nélkül nem következett volna be. Felhasználó tudomásul veszi, hogy aSzolgáltató ebben az esetben jogosult – de nem köteles – a szerződés azonnali hatályú felmondására.

 

5.5 Felhasználó hozzájárul, hogy a Szolgáltató üzenetet küldjön a regisztráció során megadott e-mail címre az adott kurzushoz kapcsolódó változásokról.  Felhasználó jogosult az info@almogudtha.hu e-mail címre küldött üzenettel az e pontban írt szolgáltatás megtiltani.

 

5.6 Természetesszemély Felhasználó tudomásul veszi és az ÁSZF elfogadásával kifejezetten hozzájárul a regisztrációkor megadott személyes adatainak az ÁSZF 6.7. pontjában meghatározottak szerinti kezeléséhez.

 

6. A Szolgáltató kötelezettségei és jogai

 

6.1 Szolgáltató köteles biztosítani a Felhasználó által a megrendelőlap során megrendelt kurzust a Yogaschool.almogudtha.hu oldalon a szerződéskötéstől számítva legalább 1 évig.

 

6.2 A Szolgáltató a megrendelés teljesítésének napjától kezdődően felel a szolgáltatás folyamatos működőképességéért. Arra az időszakra, amely alatt a szerződés tárgya a Szolgáltató érdekkörében felmerült okból nem használható rendeltetésszerűen, díjfizetési kötelezettség a Felhasználó nem terheli, ezzel az időszakkal a szerződés meghosszabbodik.

A szolgáltatás teljesítését – a pénzügyi teljesítéstől függetlenül – megtagadhatja a Szolgáltató, amennyiben a Felhasználó által igényelt kurzus felhasználásával kapcsolatosan jogszabályba ütköző tény jut a Szolgáltató tudomására (különös tekintettel harmadik személy védjegy-vagy személyiségi jogainak megsértése).

 

6.3 A Szolgáltató köteles a kurzusokat karbantartani, az esetlegesen felmerülő hibát lehetőségeihez mérten a lehető legrövidebb időn, de legkésőbb 72 órán belül kijavítani.

 

6.4 A Szolgáltató nem tartozik felelősséggel a neki nem felróható módon bekövetkező váratlan eseményekből eredő szolgáltatási kimaradásokért, esetleges adatveszteségekért, illetve azon károkért, amelyek rajta kívül álló okok eredményeképpen következtek be.

 

6.5. A Szolgáltató fenntartja a jogot a szolgáltatásai körének bővítésére, amelyről nem köteles a felhasználót értesíteni.

 

6.6 Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy amennyiben tudomására jut, hogy a regisztrációkor megadott adatok a valóságnak nem felelnek meg a szolgáltatást felfüggessze. A Felhasználó e rendelkezést tudomásul veszi és elfogadja.

 

6.7. Szolgáltató tájékoztatja természetes személy Felhasználót, hogy a Szerződés teljesítéséhez a Felhasználó adatait az Adatkezelési Tájékoztatóban (GDPR) leírtak szerint kezeli.

6.8 Szolgáltató köteles sikeres vizsgatétel után Felhasználó számára a tanfolyamhoz tartozó oklevelet díjmentesen postai úton 21 napon belül megküldeni. (Jóga tanfolyamok: magyar-angol oklevlél, felnőttképző tanúsítvány. Táplálkozás tanfolyam: magyar oklevél, felnőttképző tanúsítvány)

További Idegen nyelvű oklevelek díja 4900,-Ft + Áfa

 

 

7. A szerződés megszűnése, díjvisszatérítés

 

7.1. A Szerződés megszűnik:

·        a Szolgáltató jogutód nélküli megszűnésével;

·        nem természetes személy Felhasználó jogutód nélküli megszűnésével, de lehetőség van átváltani magánszemély profilra, így a képzések elérései megmaradnak

·        természetesen személy esetén a Felhasználó halálával;

·        felek közös megegyezésével

 

A Szerződés megszüntetésére irányuló nyilatkozatok kizárólag írásban érvényesek.

 

A Szolgáltató a vonatkozó Korm. rendelet alapján fennálló tájékoztatási kötelezettségének a szerződéskötést megelőzően a yogaschool.almogudtha.hu oldalon (elektronikus úton történő szerződéskötés előtt) eleget.
8. Elállási/Felmondási jog

 

8.1 Bizonyos kurzusainkra 14 napos és 30 napos 100%-os pénzvisszafizetési garanciát vállalunk. Ezt a kurzusok leírásában tünteti fel a Szolgáltató. Felhasználó az elállásról való szándékát írásban a nora@almogudtha.hu email címre köteles elküldeni. A vásárló nevével, vásárlás dátumával és rendelés számának megadásával. Kizárólag ezen a módon lehetséges az elállási jog érvényesítése. 

 

 

 8.2 A Szolgáltató, illetve a Felhasználó jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a másik fél, a Szerződés rendelkezéseit súlyosan megszegi.

 

Különös tekintettel abban az esetben, mennyiben a Felhasználó az ÁSZF 5.4. pontjában írt rendelkezéseit nem tartja meg.

 

8.3 A Szolgáltató, illetve a Felhasználó az azonnali hatályú felmondására vonatkozó nyilatkozatát a másik fél postai címére vagy e-mail címére köteles megküldeni.

 

9. Szerződés hosszabítása:

  • Betegség, várandósság esetén: A tanfolyam ingyenesen hosszabítható a betegség/várandósság idejével. Ezt a nora@almogudtha.hu email címre köteles Felhasználó bejelenteni a szüneteltetés ELEJÉN, nem utólag. Orvosi igazolást, véleményt csatolva. Ez esetben határozatlan időre felfüggesztjük a tanfolyamot. Majd, ha az egészségi állapot helyreállt folytatódik a tanidő. Utólagos bejelentéseket (pl.: 3 hónapja nem tudok jógázni…) nem áll módunkban elfogadni. Felhasználó köteles a betegség/várandósság  első hónapjában jelezni a helyzetet.

  • Más okok miatt: A tanfolyam ideje egyszerre 3 hónappal hosszabbítható meg. Kevesebb idővel nem, többel pedig úgy, hogy ismét egy 3 hónapos hosszabítási periódust kérvényez a Felhasználó.

    Díja: A hosszabítás kérvényezés idejében a tanfolyam érvényes alapárának  10%-a + ÁFA.  

 

 

10. Fizetési módok

 

10.1. Az alábbi módozatokat választhatja megrendelése során:

A fizetés történhet:

 

·        Bankkártyás fizetés - azonnali

·        Barion utalás - azonnali

.        Barion ismétlődő fizetés, részletfizetés esetén automatikus kártyaterheléssel.

·        Átutalás a díjbekérő kiállítását követő 2 napon     belül

10.2 Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

10.3 A részeltfizetésnél, illetve automatikusan ismétlődő fizetésnél a Barion Payment Zrt. fog szerepelni a vásárló által kapott bankszámlakivonatokon, mint elfogadóhely. Az automatikus bankkártyaterhelés a Felhasználó beleegyezésével történik, melyet a megrendelő oldalon el kell fogadnia. A megrendelő oldal tartalmazza az ismétlések számát és összegét. 
 

11. Egyéb rendelkezések

 

A Szolgáltató az ÁSZF 1. pontjában megjelölt szolgáltatás kurzusok használati jogát átengedi, egyebekben fenntart minden jogot. Az ÁSZF 1. pontjában megjelölt szolgáltatás szerzői jogi védelem alatt áll. a Felhasználó a Szolgáltató e pontban tett tájékoztatását kifejezetten tudomásul veszi.

 

10.1 Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználót, hogy a www.yogaschool.almogudtha.hu és a www.almogudtha.hu oldalain található képek, videók, szövegek, ebookok, egyéb anyagok a Szolgáltató tulajdonát képezik.

 

10.2 A Szolgáltató fenntartja az árváltoztatás jogát, amely azonban a már megkötött szerződésekre nem vonatkozik.

 

10.3 A Szerződő felek kijelentik, hogy a szerződés teljesítése során egymással együttműködnek, a szükséges tájékoztatást egymásnak megadják, az esetleges vitás kérdésekben elsősorban békés úton történő megoldást részesítik előnyben.

 

10.4 Jelen ÁSZF rendelkezéseit a Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani. A Szolgáltató a módosítás lényegi elemeit az www.yogaschool.almogudtha.hu oldalon jól látható módon köteles elhelyezni.

 

12. Vis major

 

11.1 Egyik fél sem felel a szerződésben foglalt kötelezettség teljesítéséért azon esetekben, amikor a felek érdekkörén kívül eső elháríthatatlan esemény merül fel. Ilyen körülménynek tekintendő például: természeti katasztrófa, tűz, áradás, hatóság rendelkezése, szükségállapot, pandémia, lázadás, polgárháború, háború, sztrájk vagy hasonló munkabeszüntetés.

 

11.2 Ha Vis Major esemény miatt a szünetelés időtartama meghaladja a két hónapot, bármelyik Fél jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani.

 

11.3 Vis Major Esemény bekövetkezte esetén az érintett Fél lehetőség szerint köteles a másik Felet írásban értesíteni.

 

11.4 A teljesített szolgáltatás számlájának kiegyenlítése alól a Vis Major körbe tartozó események sem jelentenek mentességet.

 

13.Vegyes rendelkezések

 

12.1 Szolgáltató és a Felhasználó kölcsönösen kijelentik, illetve kölcsönösen jóváhagyólag tudomásul veszik, hogy rendelkeznek azzal a képességgel és/vagy meghatalmazással, hogy jelen szerződéses kapcsolatba lépjenek és az ebből eredő szerződéses kötelezettségeiket teljesítsék.

 

 

12.2 Felek esetleges jogvitáikat elsődlegesen egyeztetés útján rendezik.  Amennyiben ez nem vezet eredményre, úgy felek jogvitájukra nézve alávetik magukat hatáskörtől függően a Pest Megyei Járásbíróság kizárólagos illetékességének. A jogvita elbírálására a Magyarország törvényei és jogszabályai az irányadók. Abban az esetben ha a Felhasználó indít pert a Szolgáltató ellen a per összes felmerülő és kapcsolódó költségét Felhasználó köteles megfizetni.

 

12.3 A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre Magyarország jogszabályai, így különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv., valamint szerzői jogról szóló 1999.  évi LXXVI. tv. rendelkezései az irányadók.

Halásztelek, 2023.01.19.

 

OHlala-Group Kft.